КАТАЛОГ КНИГИ

Лилов, Методи Нецов и др.
Изразително четене и театрално изкуство : Учебник за институтите за подготовка на нач. учители / М. Лилов, М. Ралчева, М. Цоневска. - София: Народна просвета, 1979. - 135 с.; 20 см.
УДК 378.4(075.8)+792

Именен показалец

Лилов, Методи Нецов

Предметен показалец

Театър
Четене

Сигнатура
37/ Л58
Инв. №
577

Училищна библиотека

Второ СОУ "Неофит Бозвели" - Варна

Библиотекар: Валя Кръстева

НАЧАЛО

Книги в каталога:8572 | Имена в показалеца: 5239

Показалци: Именен | Предметен | Географски

В кои полета се търси?

Платформа Memosa, версия 2.14.63.12
2011 - 2023 (c) AntoLab (Огнян Антов)