КАТАЛОГ КНИГИ

Витанова-Савова, Надежда Борисова
Социално-когнитивно пространство на процесите в детската група : Възрастова сензитивност / Надежда Витанова. - София: ТИЛИА, 1999. - 248 с.; 20 см. + табл.
ISBN: 954-717-126-7УДК 159.922.7.07

Именен показалец

Витанова-Савова, Надежда Борисова

Предметен показалец

Психология
Детски игри

Сигнатура
159/ В65
Инв. №
18839

Училищна библиотека

Второ СОУ "Неофит Бозвели" - Варна

Библиотекар: Валя Кръстева

НАЧАЛО

Книги в каталога:8572 | Имена в показалеца: 5239

Показалци: Именен | Предметен | Географски

В кои полета се търси?

Платформа Memosa, версия 2.14.63.12
2011 - 2023 (c) AntoLab (Огнян Антов)