КАТАЛОГ КНИГИ

Станоев, Людмил Илиев
Педагогика: Теория на възпитатие, методи на възпитание : Записки на отделни лекции / Людмил Станоев. - София: РИК Летера, 1994. - 144 с.; 20 см. + табл.
ISBN: 954-8683-01-6УДК 37.018

Именен показалец

Станоев, Людмил Илиев

Предметен показалец

Възпитание
Педагогика

Сигнатура
37/ С69
Инв. №
16847

Училищна библиотека

Второ СОУ "Неофит Бозвели" - Варна

Библиотекар: Валя Кръстева

НАЧАЛО

Книги в каталога:8572 | Имена в показалеца: 5239

Показалци: Именен | Предметен | Географски

В кои полета се търси?

Платформа Memosa, версия 2.14.63.12
2011 - 2023 (c) AntoLab (Огнян Антов)