КАТАЛОГ КНИГИ

Василиев, Владимир
Мъжки разговор : Книга за момчетата / Владимир Василиев ; Прев. от рус. Константин Г. Попов ; Худож. Елена Пъдарева. - София: Народна младеж, 1987. - 200 с. : с ил.; 20 см.

Ориг. загл. Мужской разговор

УДК 37.018.1-055.15(02.062)

Именен показалец

Василиев, Владимир

Предметен показалец

Пубертет

Сигнатура
37/ В24
Инв. №
14063

Още от същия автор

Василиев, Владимир. С теб всичко е ясно. София: Народна младеж, 1979


Училищна библиотека

Второ СОУ "Неофит Бозвели" - Варна

Библиотекар: Валя Кръстева

НАЧАЛО

Книги в каталога:8604 | Имена в показалеца: 5253

Показалци: Именен | Предметен | Географски

В кои полета се търси?

Платформа Memosa, версия 2.14.63.12
2011 - 2023 (c) AntoLab (Огнян Антов)