КАТАЛОГ КНИГИ

Братанов, Братан
Пубертетна възраст / Братан Ц. Братанов; Здр. Станчев. - София: Медицина и физкултура, 1971. - 80 с.; 20 см. - (Лекарят в помощ на родителите)
УДК 612.66(035)+613.955/.956(035)+613.88:374

Именен показалец

Братанов, Братан
Станчев, Здравко

Предметен показалец

Полово възпитание
Пубертет

Сигнатура
612/ Б78
Инв. №
12108
Сигнатура
612/ Б78
Инв. №
5415

Още от същия автор

Братанов, Братан. Безапетитието у децата. София: Медицина и физкултура, 1978

Братанов, Братан и др. Рубеола. София: Медицина и физкултура, 1989


Училищна библиотека

Второ СОУ "Неофит Бозвели" - Варна

Библиотекар: Валя Кръстева

НАЧАЛО

Книги в каталога:8604 | Имена в показалеца: 5253

Показалци: Именен | Предметен | Географски

В кои полета се търси?

Платформа Memosa, версия 2.14.63.12
2011 - 2023 (c) AntoLab (Огнян Антов)