КАТАЛОГ КНИГИ

Михайлов, Никола Атанасов
Време ли не им достига / Никола Михайлов. - София: Народна просвета, 1964. - 68 с.; 20 см. - (Библ. за родителите)
УДК 37.018.1

Именен показалец

Михайлов, Никола Атанасов

Предметен показалец

Семейство
Възпитание

Сигнатура
37/ М73
Инв. №
6398

Училищна библиотека

Второ СОУ "Неофит Бозвели" - Варна

Библиотекар: Валя Кръстева

НАЧАЛО

Книги в каталога:8572 | Имена в показалеца: 5239

Показалци: Именен | Предметен | Географски

В кои полета се търси?

Платформа Memosa, версия 2.14.63.12
2011 - 2023 (c) AntoLab (Огнян Антов)