КАТАЛОГ КНИГИ

Христова, Сийка Методиева
Семейството и възпитанието на децата за опазване на природната среда / Сийка Христова. - София: Народна просвета, 1979. - 80 с.; 20 см. - (Библ. за родителя)
УДК 37.018.1+502

Именен показалец

Христова, Сийка Методиева

Предметен показалец

Семейство
Природа
Възпитание

Сигнатура
37/ Х79
Инв. №
4092

Училищна библиотека

Второ СОУ "Неофит Бозвели" - Варна

Библиотекар: Валя Кръстева

НАЧАЛО

Книги в каталога:8604 | Имена в показалеца: 5253

Показалци: Именен | Предметен | Географски

В кои полета се търси?

Платформа Memosa, версия 2.14.63.12
2011 - 2024 (c) AntoLab (Огнян Антов)