КАТАЛОГ КНИГИ

Интегрални структури в учебното съдържание на средното училище : Хуманитарно направление / Искра Котова и др. ; Под ред. на Искра Котова. - София: Народна просвета, 1990. - 384 с.; 21 см.

Други авт. : Р. Генков, З. Захариев, Св. Кръстева, Р. Кушева, Т. Владимирова, П. Дражев, Р. Пенкова, Р. Пъндева, Й. Симеонова, П. Стефанова, Н. Танчев, Т. Цингилев

УДК 371

Именен показалец

Котова, Искра (ред.)

Предметен показалец

Педагогика

Сигнатура
37/ И72
Инв. №
15684

Училищна библиотека

Второ СОУ "Неофит Бозвели" - Варна

Библиотекар: Валя Кръстева

НАЧАЛО

Книги в каталога:8604 | Имена в показалеца: 5253

Показалци: Именен | Предметен | Географски

В кои полета се търси?

Платформа Memosa, версия 2.14.63.12
2011 - 2023 (c) AntoLab (Огнян Антов)