КАТАЛОГ КНИГИ

Арнаудова, Райна и др.
Капризно, упорито и болно дете / Райна Арнаудова, Веска Кочкова, Елена Брешкова; Предг. К. Шапкарева. - София: Медицина и физкултура, 1973. - 100 с.; 20 см. - (Лекарят в помощ на родителите)
УДК 374

Именен показалец

Арнаудова, Райна

Предметен показалец

Възпитание

Сигнатура
37/ А87
Инв. №
8852

Училищна библиотека

Второ СОУ "Неофит Бозвели" - Варна

Библиотекар: Валя Кръстева

НАЧАЛО

Книги в каталога:8572 | Имена в показалеца: 5239

Показалци: Именен | Предметен | Географски

В кои полета се търси?

Платформа Memosa, версия 2.14.63.12
2011 - 2023 (c) AntoLab (Огнян Антов)