КАТАЛОГ КНИГИ

Райчев, Румен Минчев
Структурна комбинаторика в детски ръце : Ръководство за кръжочни и извънкръж. самостоят. занимания по направл. Направи си сам с ученици от VІ-VІІ кл. / Румен Райчев. - София: ЦСМТ, 1980. - 136 с. : с ил.; 20 см.
УДК 7.011/.013(075.8)+745/749(075.8)+519.1(075.8)

Именен показалец

Райчев, Румен Минчев

Предметен показалец

Изобразително изкуство

Сигнатура
7/ Р29
Инв. №
11716

Училищна библиотека

Второ СОУ "Неофит Бозвели" - Варна

Библиотекар: Валя Кръстева

НАЧАЛО

Книги в каталога:8572 | Имена в показалеца: 5239

Показалци: Именен | Предметен | Географски

В кои полета се търси?

Платформа Memosa, версия 2.14.63.12
2011 - 2022 (c) AntoLab (Огнян Антов)