КАТАЛОГ КНИГИ

Паркинсън, С. и др.
Ние и децата : От биберона до секса / С. Паркинсън, М. К. Рустоумджи, С. Парви ; Ил. Марио Миранда ; Прев. от англ. Юлия Бучкова. - София: Мартилен, 1992. - 123 с. : с ил.; 20 см. - (Тя, той, ние)
УДК 37.018.1(035)

Именен показалец

Паркинсън, С.

Предметен показалец

Семейство
Възпитание

Сигнатура
37/ П22
Инв. №
16416
Сигнатура
37/ П22
Инв. №
16415

Училищна библиотека

Второ СОУ "Неофит Бозвели" - Варна

Библиотекар: Валя Кръстева

НАЧАЛО

Книги в каталога:8572 | Имена в показалеца: 5239

Показалци: Именен | Предметен | Географски

В кои полета се търси?

Платформа Memosa, версия 2.14.63.12
2011 - 2023 (c) AntoLab (Огнян Антов)