КАТАЛОГ КНИГИ

Децата и ние : Училище за родители / Състав. Дъбина Карлова и др.; Ред. Георги Венин. - Варна: Пасат Прес, 2007. - 60 с. : с ил.; 21 см.

Други състав.: М. Борачева, С. Райкова, Е. Димитрова, К. Николова

ISBN 978-954-91907-8-6УДК 37.018.1(02.062)+173.5/.7(02.062)+376.5/.6(02.062)

Именен показалец

Карлова, Дъбина (съст.)

Предметен показалец

Деца в риск

Сигнатура
37/ Д46
Инв. №
19071

Училищна библиотека

Второ СОУ "Неофит Бозвели" - Варна

Библиотекар: Валя Кръстева

НАЧАЛО

Книги в каталога:8604 | Имена в показалеца: 5253

Показалци: Именен | Предметен | Географски

В кои полета се търси?

Платформа Memosa, версия 2.14.63.12
2011 - 2023 (c) AntoLab (Огнян Антов)