КАТАЛОГ КНИГИ

Превенция на асоциалното поведение на деца : Ч.1- / Ред. Георги Венин. - Варна: Пасат Прес, 2007-; 21 см.

Ч. 1. Сборник с изследвания по дейност Проекти за превенция на противообществените прояви на малолетните и непълнолетните - 2007 на ОКБППМН - Община Варна / Състав. Дъбина Карлова . - 2007 . - 76 с. : с диагр., табл.
ISBN 978-954-92159-2-2
Ч. 2. Представително социологическо проучване Агресията сред учениците във Варна, ноември - декември 2007 г. / Апостол Апостолов и др . - Варна : Пасат прес , 2007 . - 95 с. : с табл.
Други авт.: Р. Куртева, И. Тодоров, Д. Димитров, Д. Карлова
ISBN 978-954-92159-4-6

УДК 343.97-053.2(08)+376.5.015.3(08)+316.647.3-053.2(08)

Именен показалец

Венин, Георги (ред.)

Предметен показалец

Деца в риск

Сигнатура
34/ П85
Инв. №
19064
(Ч.1)
Сигнатура
34/ П85
Инв. №
19065

Училищна библиотека

Второ СОУ "Неофит Бозвели" - Варна

Библиотекар: Валя Кръстева

НАЧАЛО

Книги в каталога:8572 | Имена в показалеца: 5239

Показалци: Именен | Предметен | Географски

В кои полета се търси?

Платформа Memosa, версия 2.14.63.12
2011 - 2022 (c) AntoLab (Огнян Антов)