КАТАЛОГ КНИГИ

Станиславски, Константин Сергеевич
Етика / Константин С. Станиславски ; Прев. от рус. Йордан Черкезов ; Предг. от А. Д. Попов. - 2 изд. - София: Наука и изкуство, 1974. - 76 с.; 18 см.
УДК 174:792

Именен показалец

Станиславски, Константин Сергеевич

Предметен показалец

Актьори
Етика

Сигнатура
17/ С69
Инв. №
6744

Училищна библиотека

Второ СОУ "Неофит Бозвели" - Варна

Библиотекар: Валя Кръстева

НАЧАЛО

Книги в каталога:8572 | Имена в показалеца: 5239

Показалци: Именен | Предметен | Географски

В кои полета се търси?

Платформа Memosa, версия 2.14.63.12
2011 - 2022 (c) AntoLab (Огнян Антов)