КАТАЛОГ КНИГИ

Уестхаймър, Рут и др.
Първа любов : Пособие за юноши по въпросите на секса / Рут Уестхаймър, Натан Кравец; Прев. от англ. Албена Димова, Мариана Пампорова. - София: Дамян Яков, 1993. - 192 с. : с ил.; 20 см.

Ориг. загл. First love / Ruth Westheimer, Nathan Kravetz

ISBN 954-527-031-4УДК 177.6-053.6(02.062)+612.66-053.6(02.062)+613.88:374-053.6(02.062)+159.922.8(02.062)

Именен показалец

Кравец, Натан
Уестхаймър, Рут

Предметен показалец

Полово възпитание
Етика

Сигнатура
17/ У30
Инв. №
19227

Училищна библиотека

Второ СОУ "Неофит Бозвели" - Варна

Библиотекар: Валя Кръстева

НАЧАЛО

Книги в каталога:7721 | Имена в показалеца: 4642

Показалци: Именен | Предметен | Географски

В кои полета се търси?

Платформа Memosa, версия 2.14.63.12
2011 - 2020 (c) AntoLab (Огнян Антов)