КАТАЛОГ КНИГИ

Горанов, Кръстьо
Художествен образ и съвременност : Актуални проблеми на съвременната естетика / Кръстьо Горанов. - София: Наука и изкуство, 1967. - 342 с.; 20 см.

Пълното име на автора Кръстьо Горанов Анков
Съдържа: Азбучен показалец; Рез. на рус., англ. и фр

УДК 18

Именен показалец

Горанов, Кръстьо

Предметен показалец

Естетика

Сигнатура
18/ Г65
Инв. №
10296

Още от същия автор

Горанов, Кръстьо. Изкуство и социален живот. София: Народна просвета, 1973


Училищна библиотека

Второ СОУ "Неофит Бозвели" - Варна

Библиотекар: Валя Кръстева

НАЧАЛО

Книги в каталога:8604 | Имена в показалеца: 5253

Показалци: Именен | Предметен | Географски

В кои полета се търси?

Платформа Memosa, версия 2.14.63.12
2011 - 2024 (c) AntoLab (Огнян Антов)