КАТАЛОГ КНИГИ

Проданова, Мария
Български празници и традиции / Мария Проданова. - София: БАРД, 2006. - 264 с. : с ил.; 20 см.
ISBN: 954-585-735-8УДК 398.3(497.2)(035)+641.566(497.2)(083.1)

Именен показалец

Проданова, Мария

Предметен показалец

Етнография
Рецепти

Сигнатура
39/ П91
Инв. №
19466

Училищна библиотека

Второ СОУ "Неофит Бозвели" - Варна

Библиотекар: Валя Кръстева

НАЧАЛО

Книги в каталога:8572 | Имена в показалеца: 5239

Показалци: Именен | Предметен | Географски

В кои полета се търси?

Платформа Memosa, версия 2.14.63.12
2011 - 2023 (c) AntoLab (Огнян Антов)