КАТАЛОГ КНИГИ

Старева, Лилия
Български обичаи и ритуали : Раждане, сватба, сбогуване - ритуали, забрани, гадания, предсказания, вярвания, обредни вещи, храни и символи, благословии, песни, молитви / Лилия Старева. - София: Труд, 2005. - 368 с.; 24 см.
ISBN: 954-528-549-4УДК 398.3(497.2)

Именен показалец

Старева, Лилия

Предметен показалец

Етнография

Географски показалец

България

Сигнатура
39/ С71
Инв. №
19474
Сигнатура
39/ С71
Инв. №
18965

Още от същия автор

Старева, Лилия. Български имена и традиции. София: Труд, 2006


Училищна библиотека

Второ СОУ "Неофит Бозвели" - Варна

Библиотекар: Валя Кръстева

НАЧАЛО

Книги в каталога:8572 | Имена в показалеца: 5239

Показалци: Именен | Предметен | Географски

В кои полета се търси?

Платформа Memosa, версия 2.14.63.12
2011 - 2023 (c) AntoLab (Огнян Антов)