КАТАЛОГ КНИГИ

Попов, Людмил
Срещи с Италия / Людмил Попов. - София: Партиздат, 1987. - 208 с. : с ил.; 20 см.
УДК 323(45)

Именен показалец

Попов, Людмил

Предметен показалец

Политика

Географски показалец

Италия

Сигнатура
323/ П76
Инв. №
14724

Училищна библиотека

Второ СОУ "Неофит Бозвели" - Варна

Библиотекар: Валя Кръстева

НАЧАЛО

Книги в каталога:8604 | Имена в показалеца: 5253

Показалци: Именен | Предметен | Географски

В кои полета се търси?

Платформа Memosa, версия 2.14.63.12
2011 - 2024 (c) AntoLab (Огнян Антов)