КАТАЛОГ КНИГИ

Пробуждането : Хроника на бълг. гражданско въстание ян. - февр. 1997 г / Евгений Дайнов и др.; Състав. Теодора Гандова ; Под общ. ред. на Евгений Дайнов. - София: Отворено о-во : НБУ, 1998. - 400 с. : с ил.; 21 см.

Други авт. : М. Неделчев, Т. Гандова, Р. Червенкова, С. Ломева, М. Бакалова, М. Янова, З. Велчева

ISBN 954-520-137-1УДК 323.22(497.2)(093.3)

Именен показалец

Гандова, Теодора (съст.)
Дайнов, Евгений (ред.)

Предметен показалец

Политика

Географски показалец

България

Сигнатура
323/ П89
Инв. №
18160

Училищна библиотека

Второ СОУ "Неофит Бозвели" - Варна

Библиотекар: Валя Кръстева

НАЧАЛО

Книги в каталога:8572 | Имена в показалеца: 5239

Показалци: Именен | Предметен | Географски

В кои полета се търси?

Платформа Memosa, версия 2.14.63.12
2011 - 2023 (c) AntoLab (Огнян Антов)