КАТАЛОГ КНИГИ

Патрашкова, Кристина и др.
Да живей България! : 10 разказа за прехода, който не ни обедини / Кристина Патрашкова, Огнян Стефанов. - София: Захарий Стоянов, 2006. - 232 с. : с ил.; 20 см. + портр.

Съдържа интервюта с: А. Пантев, Вера Кочовска, Димитър Попов, Ж. Желев, Л. Левчев, Мл. Мутафчийски, Сл. Трифонов, Ст. Цанев, Т. Москов, Ф. Димитров

ISBN: 954-739-827-X; 978-954-739-827-6УДК 323(497.2)(092)(047.53)+92(497.2)

Именен показалец

Патрашкова, Кристина

Предметен показалец

Интервюта
Политика
Общественици

Географски показалец

България

Сигнатура
323/ П28
Инв. №
19354

Училищна библиотека

Второ СОУ "Неофит Бозвели" - Варна

Библиотекар: Валя Кръстева

НАЧАЛО

Книги в каталога:8604 | Имена в показалеца: 5253

Показалци: Именен | Предметен | Географски

В кои полета се търси?

Платформа Memosa, версия 2.14.63.12
2011 - 2024 (c) AntoLab (Огнян Антов)