КАТАЛОГ КНИГИ

Човекът, който изпревари своето време : Спомени за Георги Найденов - Гето / Състав. Георги Караманев; Реценз. Иван Цветков. - 2 прераб. и допълн. изд. - София: Захарий Стоянов: Унив. изд. Св. Климент Охридски, 2004. - 247 с.; 20 см.
ISBN: 954-739-604-8УДК 334.72(497.2)(091)(092)(093.3)+339.5(497.2)(092)(093.3)+92 Найденов, Георги Иванов

Именен показалец

Найденов, Георги Иванов - Гето (за него)

Предметен показалец

Общественици
Финансисти

Сигнатура
334/ Н17
Инв. №
19314

Училищна библиотека

Второ СОУ "Неофит Бозвели" - Варна

Библиотекар: Валя Кръстева

НАЧАЛО

Книги в каталога:8604 | Имена в показалеца: 5253

Показалци: Именен | Предметен | Географски

В кои полета се търси?

Платформа Memosa, версия 2.14.63.12
2011 - 2023 (c) AntoLab (Огнян Антов)