КАТАЛОГ КНИГИ

Иванов, Роберт Федорович и др.
Ку-клукс-клан / Р. Ф. Иванов, Е. В. Лисневски ; Прев. от рус. Вера Филипова. - София: Народна просвета, 1983. - 203 с.; 20 см.
УДК 323.118(73)+973

Именен показалец

Иванов, Роберт Федорович
Лисневски, Едуард Викторович

Предметен показалец

Раси

Сигнатура
323/ И21
Инв. №
3956

Училищна библиотека

Второ СОУ "Неофит Бозвели" - Варна

Библиотекар: Валя Кръстева

НАЧАЛО

Книги в каталога:7141 | Имена в показалеца: 4192

Показалци: Именен | Предметен | Географски

В кои полета се търси?

Платформа Memosa, версия 2.14.63.12
2011 - 2020 (c) AntoLab (Огнян Антов)