КАТАЛОГ КНИГИ

Развитие и използване на Националния комплекс Дунав : Състояние, проблеми, перспективи / Станчо Чолаков и др.; Състав. и общ. науч. ред. Кръстю Папазов. - Варна: Георги Бакалов, 1981. - 152 с.; 20 см.

Други авт.: Ст. Цанков, Щ. Райнов, Й. Стефанов, М. Деведжиев, Ат. Атанасов, Кр. Папазов, Н. Янков, Л. Ботев, А. Димитров, М. Минев

Рез. на рус., нем., англ., фр. ез

УДК 338(497.2)(282.243.7)

Предметен показалец

Екология
Реки
Транспорт

Сигнатура
338/ Р20
Инв. №
3858

Училищна библиотека

Второ СОУ "Неофит Бозвели" - Варна

Библиотекар: Валя Кръстева

НАЧАЛО

Книги в каталога:8604 | Имена в показалеца: 5253

Показалци: Именен | Предметен | Географски

В кои полета се търси?

Платформа Memosa, версия 2.14.63.12
2011 - 2024 (c) AntoLab (Огнян Антов)