КАТАЛОГ КНИГИ

Берон, Петър Кирилов
Грабеж / Петър Берон. - София: Захарий Стоянов: Унив. изд. Св. Климент Охридски, 2004. - 264 с.; 20 см.
ISBN: 954-07-1922-4УДК 323(497.2)(046)+323(497.2)(047.53)

Именен показалец

Берон, Петър Кирилов

Предметен показалец

Политика

Географски показалец

България

Сигнатура
323/ Б40
Инв. №
19347

Училищна библиотека

Второ СОУ "Неофит Бозвели" - Варна

Библиотекар: Валя Кръстева

НАЧАЛО

Книги в каталога:8572 | Имена в показалеца: 5239

Показалци: Именен | Предметен | Географски

В кои полета се търси?

Платформа Memosa, версия 2.14.63.12
2011 - 2023 (c) AntoLab (Огнян Антов)