КАТАЛОГ КНИГИ

Тарле, Евгений Викторович
Експедицията на адмирал Севянин в Средиземно море / Е. В. Тарле ; Прев. от рус. Росен Тренков. - Варна: Държавно издателство, 1972. - 184 с.; 20 см. - (Библ. Морета, брегове и хора; 25)

Ориг. загл. Экспедиция адмирала Д. Н. Сенявина в Средиземном море (1805 - 1807)

УДК 355.49(470)(092)+947(092)+92 Сенявин, Д.

Именен показалец

Сенявин, Дмитрий Николаевич (за него)
Тарле, Евгений Викторович

Предметен показалец

Експедиции

Географски показалец

Русия

Сигнатура
355/ С33
Инв. №
2486

Училищна библиотека

Второ СОУ "Неофит Бозвели" - Варна

Библиотекар: Валя Кръстева

НАЧАЛО

Книги в каталога:8572 | Имена в показалеца: 5239

Показалци: Именен | Предметен | Географски

В кои полета се търси?

Платформа Memosa, версия 2.14.63.12
2011 - 2023 (c) AntoLab (Огнян Антов)