КАТАЛОГ КНИГИ

Карастоянов, Георги
Генерал Георги Вазов / Георги Карастоянов. - София: Държавно военно издателство, 1964. - 131 с.; 20 см. + карта - (Бележити пълководци и военни дейци)
УДК 355(497.2)(092)+92 Вазов, Георги

Именен показалец

Карастоянов, Георги

Предметен показалец

Военно дело
Пълководци

Сигнатура
355/ В14
Инв. №
6962

Още от същия автор

Карастоянов, Георги. Приятели на България. София: Отечество, 1981


Училищна библиотека

Второ СОУ "Неофит Бозвели" - Варна

Библиотекар: Валя Кръстева

НАЧАЛО

Книги в каталога:7153 | Имена в показалеца: 4208

Показалци: Именен | Предметен | Географски

В кои полета се търси?

Платформа Memosa, версия 2.14.63.12
2011 - 2020 (c) AntoLab (Огнян Антов)