КАТАЛОГ КНИГИ

Виоле, Рене
Въведение в японското изкуство / Рене Виоле ; Прев. от нем. ез. Велизар Бонев. - София: Д-р Петър Берон, 1990. - 166 с. : с ил.; 20 см.

Ориг. загл. Einfuhring in die Kunst Japans / Renee Violet
Съдържа: Показалци

УДК 7.03(520)

Именен показалец

Виоле, Рене

Предметен показалец

Изобразително изкуство
Архитектура

Географски показалец

Япония

Сигнатура
7/ В61
Инв. №
15809

Училищна библиотека

Второ СОУ "Неофит Бозвели" - Варна

Библиотекар: Валя Кръстева

НАЧАЛО

Книги в каталога:8604 | Имена в показалеца: 5253

Показалци: Именен | Предметен | Географски

В кои полета се търси?

Платформа Memosa, версия 2.14.63.12
2011 - 2023 (c) AntoLab (Огнян Антов)