КАТАЛОГ КНИГИ

Нурков, Иван
От лъка до кримката / Иван Нурков; Худож. Атанас Василев. - София: Издателство на ОФ, 1987. - 182 с. : с ил.; 20 см. - (Пор. Отломки)
УДК 623.44(497.2)(091)+949.72

Именен показалец

Нурков, Иван

Предметен показалец

Оръжия

Сигнатура
623/ Н96
Инв. №
13495

Училищна библиотека

Второ СОУ "Неофит Бозвели" - Варна

Библиотекар: Валя Кръстева

НАЧАЛО

Книги в каталога:8572 | Имена в показалеца: 5239

Показалци: Именен | Предметен | Географски

В кои полета се търси?

Платформа Memosa, версия 2.14.63.12
2011 - 2023 (c) AntoLab (Огнян Антов)