КАТАЛОГ КНИГИ

Татарова, Блага Аспарухова
Нашият български корен : Сб. от материали по възрод. процес / Състав. Блага Аспарухова Татарова. - София: Издателство на ОФ, 1986. - 176 с.; 20 см.
УДК 323(497.2)

Именен показалец

Татарова, Блага Аспарухова

Географски показалец

България

Сигнатура
323/ Т37
Инв. №
12719

Училищна библиотека

Второ СОУ "Неофит Бозвели" - Варна

Библиотекар: Валя Кръстева

НАЧАЛО

Книги в каталога:8572 | Имена в показалеца: 5239

Показалци: Именен | Предметен | Географски

В кои полета се търси?

Платформа Memosa, версия 2.14.63.12
2011 - 2023 (c) AntoLab (Огнян Антов)