КАТАЛОГ КНИГИ

Пискулийска, Юлия и др.
Неделя, понеделник : За празниците и делниците на работещата жена, за или против еманципацията, за щастието, за интересни житейски съдби, за риска, за стръмни женски пътеки, за живота на обикновени жени, какво знаем за любовта, за секса, за семейното огнище, как избираме / Състав. Юлия Пискулийска, Наталия Величкова. - София: Профиздат, 1982. - 178 с. : с ил.; 24 см.
УДК 396

Именен показалец

Пискулийска, Юлия

Предметен показалец

Жени

Сигнатура
39/ Н44
Инв. №
9407

Училищна библиотека

Второ СОУ "Неофит Бозвели" - Варна

Библиотекар: Валя Кръстева

НАЧАЛО

Книги в каталога:8604 | Имена в показалеца: 5253

Показалци: Именен | Предметен | Географски

В кои полета се търси?

Платформа Memosa, версия 2.14.63.12
2011 - 2024 (c) AntoLab (Огнян Антов)