КАТАЛОГ КНИГИ

Славов, Койчо Койчев
Елементарни изчисления / Койчо К. Славов. - София: Народна просвета, 1962. - 62 с.; 20 см.
УДК 51-3

Именен показалец

Славов, Койчо Койчев

Предметен показалец

Математика

Сигнатура
51/ С43
Инв. №
9949

Още от същия автор

Славов, Койчо. П. Л. Чебишев 1821 - 1894. София: Народна просвета, 1965


Училищна библиотека

Второ СОУ "Неофит Бозвели" - Варна

Библиотекар: Валя Кръстева

НАЧАЛО

Книги в каталога:8572 | Имена в показалеца: 5239

Показалци: Именен | Предметен | Географски

В кои полета се търси?

Платформа Memosa, версия 2.14.63.12
2011 - 2023 (c) AntoLab (Огнян Антов)