КАТАЛОГ КНИГИ

Вакарелов, Димитър
Игра и математика / Димитър Вакарелов. - София: Народна просвета, 1986. - 192 с. : с ил.; 23 см. + 15 л. цв. ил.
УДК 518.9

Именен показалец

Вакарелов, Димитър

Предметен показалец

Математика

Сигнатура
51/ В17
Инв. №
13144

Още от същия автор

Вакарелов, Димитър. Загадките на Рубик. София: Д-р Бетър Берон, 1982


Училищна библиотека

Второ СОУ "Неофит Бозвели" - Варна

Библиотекар: Валя Кръстева

НАЧАЛО

Книги в каталога:8572 | Имена в показалеца: 5239

Показалци: Именен | Предметен | Географски

В кои полета се търси?

Платформа Memosa, версия 2.14.63.12
2011 - 2023 (c) AntoLab (Огнян Антов)