КАТАЛОГ КНИГИ

Ейделс, Леонид Маркович
Математика за всички / Леонид М. Ейделс ; Прев. от рус. Васил Цървенков; Прев. стих. Христиана Василева; Худож. Борис Димовски. - София: Народна младеж, 1964. - 179 с. : с ил.; 20 см. - (Библ. за политехнически знания; 22)

Ориг. загл. Избушки на дорожках

УДК 51(02.053.2)

Именен показалец

Ейделс, Леонид Маркович

Предметен показалец

Математика

Сигнатура
51/ Е39
Инв. №
8560

Училищна библиотека

Второ СОУ "Неофит Бозвели" - Варна

Библиотекар: Валя Кръстева

НАЧАЛО

Книги в каталога:8572 | Имена в показалеца: 5239

Показалци: Именен | Предметен | Географски

В кои полета се търси?

Платформа Memosa, версия 2.14.63.12
2011 - 2023 (c) AntoLab (Огнян Антов)