КАТАЛОГ КНИГИ

Александрова, Емилия
Търсачи на необикновени автографи или странствуванията, приключенията и разговорите на двама филоматици / Емилия Александрова, Владимир Льовшин ; Прев. от рус. Желязка Купенова ; Худож. Виолета Минчева. - София: Народна младеж, 1975. - 200 с. : с ил.; 20 см.

Ориг. загл. Искатели необычайных автографов или странствия, приключения и беседы двух филоматиков

УДК 51(02.053.2)

Именен показалец

Александрова, Емилия

Предметен показалец

Математика

Сигнатура
51/ А51
Инв. №
4832

Училищна библиотека

Второ СОУ "Неофит Бозвели" - Варна

Библиотекар: Валя Кръстева

НАЧАЛО

Книги в каталога:8572 | Имена в показалеца: 5239

Показалци: Именен | Предметен | Географски

В кои полета се търси?

Платформа Memosa, версия 2.14.63.12
2011 - 2023 (c) AntoLab (Огнян Антов)