КАТАЛОГ КНИГИ

Обрешков, Никола
Леонард Ойлер 1707 - 1783 : Живот и творчество / Никола Обрешков, Йордан Дуйчев. - София: Народна просвета, 1958. - 55 с.; 20 см. - (Бележити хора на науката)
УДК 51(430)(092)+92 Ойлер, Леонард

Именен показалец

Дуйчев, Йордан
Обрешков, Никола

Предметен показалец

Математика

Сигнатура
51/ О-45
Инв. №
7109

Училищна библиотека

Второ СОУ "Неофит Бозвели" - Варна

Библиотекар: Валя Кръстева

НАЧАЛО

Книги в каталога:8572 | Имена в показалеца: 5239

Показалци: Именен | Предметен | Географски

В кои полета се търси?

Платформа Memosa, версия 2.14.63.12
2011 - 2023 (c) AntoLab (Огнян Антов)