КАТАЛОГ КНИГИ

Тиле, Рюдигер
Леонард Ойлер / Рюдигер Тиле ; Прев. от нем. ез. Иван Чобанов. - София: Наука и изкуство, 1985. - 159 с. : с ил.; 20 см. - (Портрети)

Ориг. загл. Leonhard Euler / Rudiger Thiele

УДК 51(430)(092)+92 Ойлер, Леонард

Именен показалец

Тиле, Рюдигер

Предметен показалец

Математика

Сигнатура
51/ О-45
Инв. №
12133

Училищна библиотека

Второ СОУ "Неофит Бозвели" - Варна

Библиотекар: Валя Кръстева

НАЧАЛО

Книги в каталога:8572 | Имена в показалеца: 5239

Показалци: Именен | Предметен | Географски

В кои полета се търси?

Платформа Memosa, версия 2.14.63.12
2011 - 2023 (c) AntoLab (Огнян Антов)