КАТАЛОГ КНИГИ

Веселовски, И. Н.
Архимед : 287 пр. н. е.- 212 пр. н. е. / И. Н. Веселовски ; Прев. от рус. В. Петканчин. - София: Народна просвета, 1959. - 110 с. : с ил.; 20 см. - (Бележити хора на науката)
УДК 51(092)+53+92 Архимед

Именен показалец

Веселовски, И. Н.

Предметен показалец

Математика
Откриватели

Сигнатура
51/ А90
Инв. №
7142

Още от същия автор

Веселовски, И.. Християн Хюйгенс 1629 - 1695. София: Народна просвета, 1963


Училищна библиотека

Второ СОУ "Неофит Бозвели" - Варна

Библиотекар: Валя Кръстева

НАЧАЛО

Книги в каталога:8572 | Имена в показалеца: 5239

Показалци: Именен | Предметен | Географски

В кои полета се търси?

Платформа Memosa, версия 2.14.63.12
2011 - 2023 (c) AntoLab (Огнян Антов)