КАТАЛОГ КНИГИ

Аргирова, Татяна
София Ковалевска 1850-1891 / Татяна Аргирова. - София: Народна просвета, 1964. - 70 с. : с ил.; 20 см. + портр. - (Бележити хора на науката)

Пълното име на авт. е: Татяна Аргирова Генчева

УДК 51(470)(092)+92 Ковалевска, София

Именен показалец

Аргирова, Татяна
Ковалевска, София (за него)

Предметен показалец

Математика

Сигнатура
51/ К71
Инв. №
5906

Училищна библиотека

Второ СОУ "Неофит Бозвели" - Варна

Библиотекар: Валя Кръстева

НАЧАЛО

Книги в каталога:8604 | Имена в показалеца: 5253

Показалци: Именен | Предметен | Географски

В кои полета се търси?

Платформа Memosa, версия 2.14.63.12
2011 - 2023 (c) AntoLab (Огнян Антов)