КАТАЛОГ КНИГИ

Сендов, Благовест Христов
Алгоритъм на живота / Благовест Сендов. - София: Захарий Стоянов, 2001. - 255 с. : с ил.; 22 см.
ISBN: 954-739-171-2УДК 51(497.2)(092)+323(497.2)(092)+92 Сендов, Благовест

Именен показалец

Сендов, Благовест Христов

Предметен показалец

Математика

Сигнатура
51/ С33
Инв. №
18452

Училищна библиотека

Второ СОУ "Неофит Бозвели" - Варна

Библиотекар: Валя Кръстева

НАЧАЛО

Книги в каталога:8604 | Имена в показалеца: 5253

Показалци: Именен | Предметен | Географски

В кои полета се търси?

Платформа Memosa, версия 2.14.63.12
2011 - 2024 (c) AntoLab (Огнян Антов)