КАТАЛОГ КНИГИ

Чобанов, Иван Георгиев и др.
Български математици / Състав. Иван Чобанов, Петър Русев. - София: Народна просвета, 1987. - 312 с. : с ил.; 22 см. + портр.
УДК 51(092)+92

Именен показалец

Чобанов, Иван Георгиев

Предметен показалец

Математика

Сигнатура
51/ Б92
Инв. №
14682
Сигнатура
51/ Б92
Инв. №
14679

Училищна библиотека

Второ СОУ "Неофит Бозвели" - Варна

Библиотекар: Валя Кръстева

НАЧАЛО

Книги в каталога:8572 | Имена в показалеца: 5239

Показалци: Именен | Предметен | Географски

В кои полета се търси?

Платформа Memosa, версия 2.14.63.12
2011 - 2023 (c) AntoLab (Огнян Антов)