КАТАЛОГ КНИГИ

Вацкичев, Людмил и др.
Защо магнитите привличат / Людмил Вацкичев, Мария Вацкичева. - София: Народна просвета, 1982. - 91 с. : с ил.; 20 см. - (Библ. за ученика : Сер. Физика)
УДК 537/538

Именен показалец

Вацкичев, Людмил

Предметен показалец

Магнетизъм

Сигнатура
53/ В30
Инв. №
4489

Училищна библиотека

Второ СОУ "Неофит Бозвели" - Варна

Библиотекар: Валя Кръстева

НАЧАЛО

Книги в каталога:8275 | Имена в показалеца: 4957

Показалци: Именен | Предметен | Географски

В кои полета се търси?

Платформа Memosa, версия 2.14.63.12
2011 - 2021 (c) AntoLab (Огнян Антов)