КАТАЛОГ КНИГИ

Андрейчин, Разум и др.
Нашето звездно небе / Разум Андрейчин; Георги Томалевски. - София: Народна просвета, 1960. - 47 с. : с ил.; 34 см.
УДК 52(02.053.2)

Именен показалец

Андрейчин, Разум

Предметен показалец

Астрономия

Сигнатура
52/ А66
Инв. №
8789
Сигнатура
52/ А66
Инв. №
8788

Училищна библиотека

Второ СОУ "Неофит Бозвели" - Варна

Библиотекар: Валя Кръстева

НАЧАЛО

Книги в каталога:7164 | Имена в показалеца: 4223

Показалци: Именен | Предметен | Географски

В кои полета се търси?

Платформа Memosa, версия 2.14.63.12
2011 - 2020 (c) AntoLab (Огнян Антов)