КАТАЛОГ КНИГИ

Бонов, Ангел Дамянов
Слънцето и неговата активност / Ангел Д. Бонов. - София: Народна просвета, 1965. - 115 с. : с ил.; 17 см. - (Природонаучна библиотека : Сер. Физика и математика; 12)
УДК 523.9

Именен показалец

Бонов, Ангел Дамянов

Предметен показалец

Астрономия

Сигнатура
52/ Б62
Инв. №
9890

Училищна библиотека

Второ СОУ "Неофит Бозвели" - Варна

Библиотекар: Валя Кръстева

НАЧАЛО

Книги в каталога:7164 | Имена в показалеца: 4223

Показалци: Именен | Предметен | Географски

В кои полета се търси?

Платформа Memosa, версия 2.14.63.12
2011 - 2020 (c) AntoLab (Огнян Антов)