КАТАЛОГ КНИГИ

Попиц, Роберт и др.
Живот с радиация : Дози, риск, защита / Роберт Попиц, Владимир Пенчев. - София: Народна просвета, 1989. - 176 с. : с ил.; 20 см.
УДК 539.16(075.8)+613.16(075.8)

Именен показалец

Попиц, Роберт

Предметен показалец

Радиация

Сигнатура
53/ П74
Инв. №
15660
Сигнатура
53/ П74
Инв. №
15661
Сигнатура
53/ П74
Инв. №
15662

Училищна библиотека

Второ СОУ "Неофит Бозвели" - Варна

Библиотекар: Валя Кръстева

НАЧАЛО

Книги в каталога:8572 | Имена в показалеца: 5239

Показалци: Именен | Предметен | Географски

В кои полета се търси?

Платформа Memosa, версия 2.14.63.12
2011 - 2023 (c) AntoLab (Огнян Антов)