КАТАЛОГ КНИГИ

Оре, Ойстейн
Нилс Хенрик Абел : Един изключителен математик / Ойстейн Оре; Прев. от англ. Христо Кънев. - София: Наука и изкуство, 1970. - 282 с. : с ил.; 20 см. - (Портрети)

Ориг. загл. Niels Henrik Abel / Oystein Ore

УДК 51(092)+92 Абел, Нилс

Именен показалец

Оре, Ойстейн

Предметен показалец

Математика

Сигнатура
51/ А13
Инв. №
4485

Училищна библиотека

Второ СОУ "Неофит Бозвели" - Варна

Библиотекар: Валя Кръстева

НАЧАЛО

Книги в каталога:8572 | Имена в показалеца: 5239

Показалци: Именен | Предметен | Географски

В кои полета се търси?

Платформа Memosa, версия 2.14.63.12
2011 - 2023 (c) AntoLab (Огнян Антов)