КАТАЛОГ КНИГИ

Михайлов, Янко и др.
Механика / Янко Михайлов, Людмил Близнев. - София: Техника, 1962. - 96 с. : с ил.; 17 см. - (Библ. на машиностроителя; Дял І, кн.2)
УДК 531

Именен показалец

Близнев, Людмил
Михайлов, Янко

Сигнатура
53/ М73
Инв. №
5383

Училищна библиотека

Второ СОУ "Неофит Бозвели" - Варна

Библиотекар: Валя Кръстева

НАЧАЛО

Книги в каталога:7164 | Имена в показалеца: 4223

Показалци: Именен | Предметен | Географски

В кои полета се търси?

Платформа Memosa, версия 2.14.63.12
2011 - 2020 (c) AntoLab (Огнян Антов)