КАТАЛОГ КНИГИ

Манев, Стефан Георгиев
Алкалните елементи и планетата Цезия / Стефан Манев; Худож. Светослав Янакиев. - София: Народна просвета, 1986. - 104 с. : с ил.; 17 см. - (Познавате ли химическите елементи; 9)
УДК 546.3

Именен показалец

Манев, Стефан Георгиев

Предметен показалец

Химия

Сигнатура
54/ М25
Инв. №
12653
Сигнатура
54/ М25
Инв. №
12652
Сигнатура
54/М25
Инв. №
12656
Сигнатура
54/М25
Инв. №
12654
Сигнатура
54/М25
Инв. №
12655

Училищна библиотека

Второ СОУ "Неофит Бозвели" - Варна

Библиотекар: Валя Кръстева

НАЧАЛО

Книги в каталога:8572 | Имена в показалеца: 5239

Показалци: Именен | Предметен | Географски

В кои полета се търси?

Платформа Memosa, версия 2.14.63.12
2011 - 2023 (c) AntoLab (Огнян Антов)