КАТАЛОГ КНИГИ

Георгиев, Георги Ив.
Една стартова пътека на изследванията / Георги Ив. Георгиев. - София: Народна просвета, 1966. - 86 с. : с ил.; 17 см. - (Природонаучна библиотека : Сер. Химия; 20)
УДК 546.75

Именен показалец

Георгиев, Георги Ив.

Предметен показалец

Химия

Сигнатура
54/ Г37
Инв. №
5351

Училищна библиотека

Второ СОУ "Неофит Бозвели" - Варна

Библиотекар: Валя Кръстева

НАЧАЛО

Книги в каталога:8572 | Имена в показалеца: 5239

Показалци: Именен | Предметен | Географски

В кои полета се търси?

Платформа Memosa, версия 2.14.63.12
2011 - 2023 (c) AntoLab (Огнян Антов)