КАТАЛОГ КНИГИ

Райчева, Светла
Олег, Яна и металната прашинка / Светла Райчева. - София: Народна просвета, 1964. - 103 с. : с ил.; 20 см. - (Природонаучна библиотека : Сер. Химия; 12)
УДК 621.762(02.062)

>Анотация<

Именен показалец

Райчева, Светла

Предметен показалец

Машиностроене

Сигнатура
62/ Р29
Инв. №
5463

Училищна библиотека

Второ СОУ "Неофит Бозвели" - Варна

Библиотекар: Валя Кръстева

НАЧАЛО

Книги в каталога:8572 | Имена в показалеца: 5239

Показалци: Именен | Предметен | Географски

В кои полета се търси?

Платформа Memosa, версия 2.14.63.12
2011 - 2022 (c) AntoLab (Огнян Антов)